آیه های هستی

:: آیه های هستی

آب را دوست دارم؛ زيرا،

مهريه‌ي زهراست.

و نمك را،

كه بركت خداست.

و زميني كه در آن،

زندگي مي‌كنم.

من هر آن چيزي را،

 كه نمودي است از خلقت خدا،

دوست دارم:

جوشش هر موج،

 در دل دريا؛

رويش هر گل،

بر دل صحرا؛

و تمام چمن‌زاران؛

سبزه‌زاران؛

رودباران؛

جوكناران ...

 

منبع : به نام خدایی که همین نزدیکی است...آیه های هستی
برچسب ها :

::
پروردگارا! به سپاس از درياي سرشار احسانت، با زبان سرخ ياس سپيد احساسم، شكر و سپاست را، هماره بر لبانم، مي‌رانم و مي‌دانم، كه هرچند من، در ستايشت ناتوانم، و هرچند تو، از ستودنم بي‌نيازي؛ امّا، حمد و سپاسي را كه از سر اخلاص باشد، مي‌پذيري و از ناتواني بنده‌ات در بيان شكر، درمي‌گذری! 

منبع : به نام خدایی که همین نزدیکی است...
برچسب ها :